แบ่งปัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม   จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการอบรมหลักสูตร  “ การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและการดูแลสุขภาพอนามัย ” แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 439 โรงเรียน ณ  โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊      ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiherbinfo.com/th Facebook : Herbalshopthailand  Line @ : Herbalshopthailand

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.