แบ่งปัน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ” ( ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ) เป็นงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism ) และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือก 30 ชุมชน จาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ดร. ปัญญา หาญลำยวน รองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( ที่ 5 จากซ้าย ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 7 จากซ้าย) เชฟจากัวร์ นายธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์ ( ที่ 3 จากซ้าย ) และ นายวัชรรินทร์ แสวงการ ตัวแทนจากชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร ( ที่ 2 จากซ้าย ) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการจัดโครงการฯ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อเร็วๆนี้

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.