แบ่งปัน

บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายระบบไอทีทั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูล (Storage) อุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่าย (Network) รวมไปถึงงานทางด้าน Internet Data Center เพื่อสนับสนุนธุรกิจของ SMEs ไทยให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ขอยึดมั่นนโยบายและวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาและจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อดูแลนักเรียนกว่าสามร้อยคนและใช้ในการบริหารจัดการอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

    ทั้งนี้เงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าวจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความพิการด้านร่างกายที่อาจเรียนรู้ล่าช้า แต่มีศักยภาพการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถ จึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนเทียบเท่าเด็กปกติ  อีกทั้งการส่งเสริมเงินจำนวนดังกล่าวยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพี่เลี้ยง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการช่วยเหลือดูแล และอำนวยความสะดวกให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ได้โดยปราศจากอุปสรรคในการใช้ชีวิตอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ ได้ที่ www.quickserv.co.th , https://www.quickserv.co.th/commercial/ และ https://www.facebook.com/quickserv.enterprise/

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.