แบ่งปัน

เตรียมปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณกับงาน “Maker Faire Bangkok 2019”

มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าสุดยอดเมกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่เมกเกอร์เนชั่นแบบเต็มตัว

FG_21959 

กรุงเทพฯ – 17 ธันวาคม 2561 – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย สานต่อความสำเร็จงาน Maker Faire สู่ปีที่ 4 เตรียมจัดงาน Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปกล้าคิดกล้าประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ ตามแนวทางของตัวเอง พร้อมนำพาประเทศไทยสู่การเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระดมพลสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานเต็มพื้นที่กว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะช่วยจุดประกายและถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา เข้าชมฟรีตลอดงาน!

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “การนำประเทศสู่ยุค ‘ไทยแลนด์ 4.0’ อย่างมั่นคงนั้น เมกเกอร์ หรือ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม นับเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ เพราะเมกเกอร์จะนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงได้ร่วมมือกับเชฟรอนประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดงานเมกเกอร์แฟร์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชน Enjoy Science Young Makers Contest เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมเมกเกอร์มีการแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย อันนำมาซึ่งความแข็งแกร่งของกลุ่มเมกเกอร์ในไทยและเติบโตขึ้นเป็น ‘เมกเกอร์เนชั่น’ หรือเมืองแห่งนักพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าด้วยความเลิศล้ำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเอง”

ทางด้าน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวว่า “เชฟรอนประเทศไทยเชื่อมั่นว่า ‘พลังคน’ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน เราจึงดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในสาขาสะเต็มทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดงาน Maker Faire Bangkok และการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ ได้เห็นว่าใครๆ ก็เป็นเมกเกอร์ได้ขอเพียงแค่ลงมือประดิษฐ์ เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การจัดงาน Maker Faire สามครั้งที่ผ่านมา เราพบว่าเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในงาน Maker Faire Bangkok 2018 ที่มีผู้มาร่วมงานสูงถึง 10,000 คน โดยเป็นผู้เข้าร่วมงานครั้งแรกถึงร้อยละ 77 นอกจากนั้น ผู้เข้าชมงานร้อยละ 97.12 สนใจที่จะเข้าร่วมงานเมกเกอร์แฟร์อีก แสดงให้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก เชฟรอน จึงร่วมกับ สวทช. และพันธมิตร จัดงาน Maker Faire Bangkok 2019 เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ ได้ลงมือทำโดยมีเมกเกอร์ตัวจริงคอยให้คำแนะนำ เกิดแรงบันดาลใจและความสนใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่อไป นอกจากนั้นมหกรรมนี้ยังช่วยสนับสนุนนโยบาย ‘วิทย์สร้างคน’ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มต่อไปในอนาคต”

นายธณพล กิจมุติ และผลงาน Deep-O-Cam

นายธณพล กิจมุติ วิศวกรคอมพิวเตอร์ และเมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์ กล่าวถึงการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยว่า “จากประสบการณ์ที่ได้มาจากการเดินทางไปร่วมงานเมกเกอร์แฟร์ในหลายๆ ประเทศ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในเชิงผลงานของเมกเกอร์ที่มีความหลากหลายกันออกไป สามารถสัมผัสได้ว่าเมกเกอร์ในแต่ละประเทศจะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งก็คือ การให้ความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ที่เริ่มต้นกันตั้งแต่ระดับเยาวชน ในต่างประเทศ เมกเกอร์รุ่นเยาว์จะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีการค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ พวกเขาจึงมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและต่อยอดการสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นออกไปเรื่อยๆ ทำให้วัฒนธรรมเมกเกอร์ในต่างประเทศนั้นมีความแข็งแกร่งกันตั้งแต่ในระดับรากฐาน ผมจึงเชื่อว่า หากเยาวชนในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเหมาะสม มีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออก แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์ผ่านการจัดแสดงหรือการแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ สังคมเมกเกอร์ในประเทศไทยก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับขึ้นมาเป็น ‘เมืองแห่งนักพัฒนา’ เช่นเดียวกับในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน”

นายนิมิตร หงษ์ยิ้มและผลงานมินิไบต์โก๋หลังวังแบบไฟฟ้า (Old School Electri...

ส่วนทางด้าน นายนิมิตร หงษ์ยิ้ม เมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคราฟท์เหล็ก ผู้มีประสบการณ์ในวงการเมกเกอร์ของสหรัฐอเมริกากว่า 14 ปี ได้กล่าวถึงการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในต่างประเทศว่า “สำหรับวงการของเมกเกอร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะมีการปลูกฝังวัฒนธรรมเมกเกอร์แบบค่อยเป็นค่อยไปกันตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ทั้งผ่านการเรียนการสอนด้วยการทำสิ่งของแบบ DIY ง่ายๆ ไปจนถึงการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหลายๆ ด้าน ที่ทำให้เมกเกอร์เหล่านี้ได้เรียนรู้ว่าผลงานที่ทำออกมานั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผลงานในเชิงอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมทางการเกษตรหรือผลงานศิลปะชั้นสูงด้วยเช่นกัน โดยการปลูกฝังแบบนี้นอกจากจะทำให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังทำให้พวกเขาค้นพบตัวตนของตัวเอง ได้เรียนรู้ว่ามีความถนัด ความชอบของตน รวมถึงแนวทางอาชีพในอนาคตข้างหน้า เมื่อรวมกับอุปนิสัยที่กล้าแสดงออกและกระตือรือล้นที่จะนำเสนอผลงานตามเวทีประกวดต่างๆ ก็ยิ่งทำให้วงการเมกเกอร์ของอเมริกามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาในวงการเมกเกอร์เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์และสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง”

งาน Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยจะมีการยกขบวนสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียความคิดของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ฝีมือเมกเกอร์สาวๆ ผลงานศิลปะหลากหลายสไตล์เมกเกอร์ วาไรตี้หุ่นยนต์ มหกรรมรถไฟฟ้าสร้างเองได้ ตลอดจนถึงขบวนอิเลคทริคพาเหรดไปที่เลื่องลือไปทั่วโลก และกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายที่จะทำให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ พร้อมจุดประกายการเรียนรู้ที่จะเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัวเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามสไตล์ของตัวเองในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการรณรงค์ลดการใช้วัสดุพลาสติกและกระดาษ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ภายในงานที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดแสดงผลงานในลานกว้างเพื่อใช้พลังงานแสงจากธรรมชาติ อันนำมาซึ่งการลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 3 ทั้งในระดับนักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอีกด้วย

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมเวิร์กช็อปเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com

นายอานนท์ ทองเต็ม และผลงานเก้าอี้เข็นไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ (002)
นายอานนท์ ทองเต็ม และผลงานเก้าอี้เข็นไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ (002)
นายทศพร เวชศิริ และผลงานการปลูกต้นงอกด้วยระบบน้ำวน
นายทศพร เวชศิริ และผลงานการปลูกต้นงอกด้วยระบบน้ำวน
นายณัฐกานต์ พระจันทร์ศรี และผลงานกงล้อช่วยเลือก
นายณัฐกานต์ พระจันทร์ศรี และผลงานกงล้อช่วยเลือก
นายชวัลวิทย์ พูลศรี และผลงาน LINE CHATBOT THE CONVERSATION UI
นายชวัลวิทย์ พูลศรี และผลงาน LINE CHATBOT THE CONVERSATION UI
ผลงาน Deep-O-Cam ของนายธณพล กิจมุติ (002)
ผลงาน Deep-O-Cam ของนายธณพล กิจมุติ (002)
ผลงานการปลูกต้นงอกด้วยระบบน้ำวนของนายทศพร เวชศิริ (002)
ผลงานการปลูกต้นงอกด้วยระบบน้ำวนของนายทศพร เวชศิริ (002)
ผลงานมินิไบต์โก๋หลังวังแบบไฟฟ้า (Old School Electric Mini Bike) ของนายนิ...
ผลงานมินิไบต์โก๋หลังวังแบบไฟฟ้า (Old School Electric Mini Bike) ของนายนิ…

RelatedPost

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้[PR] CPP มอบโดมอเนกประสงค์ ร.ร. บ้านทุ่งสีเสียด
บทความถัดไป[PR] ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ Optical 88 (ประเทศไทย) เปิดตัวศูนย์โปรเกรสซีฟเลนส์เซ็นเตอร์อย่างครบวงจร เป็นสาขาที่ 3
กราฟิกดีไซน์สาวแสนติสท์ ชื่อจริงๆชื่อใหม่ ชื่อในโลกโซเชียลชื่อมามิ ชื่อทำเว็บชื่อหมูหัน .. ชอบชื่อไหนก็เรียกชื่อนั้นได้เลย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ^ - ^ ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบขีด ชอบเขียน ชอบอ่าน ไม่ชอบพูด .. ไม่ได้มีความรู้เรื่องทำเว็บมากนัก งานดีไซน์ก็เรื่อยๆตามประสาคนหัดทำ งานมาร์เก็ตติ้งก็ศึกษาเอาจากเว็บทั่วไป ขออภัยหากอะไรบางอย่างภายในเว็บดูขัดใจคุณ ขอโทษล่วงหน้านะคะ ------------------------------------------------------------- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและติดตาม เว็บไซต์นี้เสมอมา .. หมูหัน ขอสัญญาว่าจะทำข้อมูลดีๆให้ทุกท่านอ่าน และ จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น สู้ๆ !! (บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ลืมใส่เครดิตทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูล+เขียนขึ้นมาเองค่ะ) # หากท่านใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่ยินดีที่ทางเรานำข้อมูลของท่านมาลง สามารถ inbox เข้ามาเพื่อให้ หมูหัน ลบข้อมูลของท่านได้ทันที .. # ใครรีเควสคลิปไหน เรื่องย่อ บทละคร เนื้อเพลง รูปจากหนังดัง ซีรีย์ดัง ลิ้งก์โหลดเพลง โหลดหนัง ขำขัน สยองขวัญ ขอกันมาได้เลยค่าาา.. แอดมินหมูหันใจดี ขอมา เราจัดให้ !!!! Fanpage : https://www.facebook.com/moohundotcom ------------------------------------------------------------- ขอบคุณจากใจ i love u So Much !! ^ - ^

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.