แบ่งปัน

สุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เป็นประตูสู่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การวางรากฐานความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากและสร้างอุปนิสัยการดูแลฟันตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะน้องๆ หนูๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การรักษาพยาบาลยากที่จะเข้าถึง มีอุปสรรคในการเดินทางและขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Group

ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ล่าสุดขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมือง โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอเนินขา

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจทำให้ทราบว่าเด็กด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงได้จัดทำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัทตันจง ซึ่งในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2558-สิงหาคม 2561)ได้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลไปแล้วทั้งสิ้น 22,737 คน โดยล่าสุดได้ออกให้บริการในจังหวัดนครพนม และยังขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอำนาจเจริญในทริปถัดไปตามลำดับ”

6

มร. เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด เผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การเดินทางของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งการรักษาและป้องกันให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมือง, โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์, โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอเนินขา โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการเด็ก ๆ ได้วันละ 150 คน รวมทั้ง 4 วันประมาณ 600 คน ผมขอขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พันธมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีเสมอมา”

กิจกรรมการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ในพื้นที่ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสาใจดีจากบริษัท แมคไทย จำกัด และ บริษัท ไฟโก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

3

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เป็นหน่วยรถที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงบริการ รวมทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพฟัน โดยมีเก้าอี้ทันตกรรมให้บริการรวม 5 จุด แบ่งเป็นบนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 จุด และทันตกรรมภาคสนามอีก 4 จุด ให้บริการอุด ขูด ถอน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทั้งนี้ภายในรถทันตกรรมได้รับการตบแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้เด็ก ๆ ที่เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลายขณะทำฟัน เสมือนย้ายคลินิกทำฟันที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดมาไว้บนรถ การทำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งรถคันนี้ออกแบบการจัดวางยูนิต อุปกรณ์ทำฟัน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบลม รวมถึงการบำรุงรักษาตามระยะเวลา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

5

7

2

4

9

10

12

11

RelatedPost

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้[PR] Thaitrade.com ติดปีกแบรนด์ KEVINA Natural ทะยานสู่ตลาดต่างประเทศ
บทความถัดไป[PR] หวัดดี Siri “Hotels.com เปิดฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นด้วย Siri”
กราฟิกดีไซน์สาวแสนติสท์ ชื่อจริงๆชื่อใหม่ ชื่อในโลกโซเชียลชื่อมามิ ชื่อทำเว็บชื่อหมูหัน .. ชอบชื่อไหนก็เรียกชื่อนั้นได้เลย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ^ - ^ ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบขีด ชอบเขียน ชอบอ่าน ไม่ชอบพูด .. ไม่ได้มีความรู้เรื่องทำเว็บมากนัก งานดีไซน์ก็เรื่อยๆตามประสาคนหัดทำ งานมาร์เก็ตติ้งก็ศึกษาเอาจากเว็บทั่วไป ขออภัยหากอะไรบางอย่างภายในเว็บดูขัดใจคุณ ขอโทษล่วงหน้านะคะ ------------------------------------------------------------- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและติดตาม เว็บไซต์นี้เสมอมา .. หมูหัน ขอสัญญาว่าจะทำข้อมูลดีๆให้ทุกท่านอ่าน และ จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น สู้ๆ !! (บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ลืมใส่เครดิตทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูล+เขียนขึ้นมาเองค่ะ) # หากท่านใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่ยินดีที่ทางเรานำข้อมูลของท่านมาลง สามารถ inbox เข้ามาเพื่อให้ หมูหัน ลบข้อมูลของท่านได้ทันที .. # ใครรีเควสคลิปไหน เรื่องย่อ บทละคร เนื้อเพลง รูปจากหนังดัง ซีรีย์ดัง ลิ้งก์โหลดเพลง โหลดหนัง ขำขัน สยองขวัญ ขอกันมาได้เลยค่าาา.. แอดมินหมูหันใจดี ขอมา เราจัดให้ !!!! Fanpage : https://www.facebook.com/moohundotcom ------------------------------------------------------------- ขอบคุณจากใจ i love u So Much !! ^ - ^

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.