แบ่งปัน

กรุงเทพฯ (19 กรกฎาคม 2561) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Samsung Dual Vocational Education Program) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เตรียมผลักดันนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการฝึกทักษะวิชาชีพช่างเทคนิค เข้าสู่การทำงานจริงในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ พร้อมต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพอีกร่วม 40 คน หนึ่งในกลยุทธ์เสริมศักยภาพการให้บริการลูกค้าของซัมซุงให้ดียิ่งขึ้น

04 ช่างเทคนิคจากโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Samsung Dual Vocational Education (Samsung DVE) เข้าสู่ปีที่ 3 ในปีนี้ เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ ในสาขา ช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น ช่างเทคนิคสาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทยและอาเซียน

02 มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า ซัมซุง

มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการนำความเชี่ยวชาญของซัมซุงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้ว  ยังถือเป็นความสำเร็จหลายขั้น ทั้งในเรื่องการสร้างงานสาขาช่างเทคนิค ซึ่งเป็นที่ต้องการมากของตลาดแรงงานไทย และผลิตทรัพยากรช่างเทคนิคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซัมซุง เพื่อกลับเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัท และส่งมอบการบริการให้ลูกค้าของซัมซุงอีกอีกด้วย”

“ปัจจุบัน เราสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา ทำงานต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุงหลังจากที่สำเร็จการฝึกทักษะกับเราได้มากถึง 70% ในขณะเดียวกัน เรายังตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวให้ได้ถึง 100% ในอนาคตอันใกล้ และพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพเพียงพอให้ได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานกับซัมซุงในแผนกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายtechnical support หรือฝ่ายอำนวยการงานบริการลูกค้า ซึ่งประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่”  มร. ปาร์ค กล่าวเสริม

03 ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านอาชีวศึกษา สอศ.

ด้านดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือในปีที่ 3 ครั้งนี้ว่า “โครงการ       ทวิภาคีกับซัมซุงนี้เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเรื่องการให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการทำงานได้ทันที นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสที่จะร่วมงานต่อกับซัมซุงซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทางเราเชื่อมั่นในมาตรฐานของซัมซุง และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อมอบความรู้ที่มากกว่าเพียงทักษะซ่อมบำรุง แต่ให้วิธีคิดริเริ่ม จนไปถึงสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้”

หลักสูตรของโครงการในปีที่ 3 นี้ จะมีความเข้มข้น ทั้งในเรื่องทักษะที่ซัมซุงสอนให้นักศึกษา เริ่มต้นจากการให้ความรู้เกี่ยวกับทุกผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลก อัพเดทความรู้ใหม่ๆ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปิดตัว สอนให้นักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชัน ในการวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไข เพื่อเพิ่มความแม่นยำในกระบวนการซ่อม และฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงการการเทรนนิ่งโดยวิศวกรของซัมซุงที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงานแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์คชอป เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้อยู่เสมอ เมื่อผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานครบ 1 ปี นักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของศูนย์บริการซัมซุงในตําแหน่งช่างเทคนิค เป็นระยะเวลาอีก 1 ปีเป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ ซัมซุงยังลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกโทรศัพท์ สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านการพิมพ์ข้อความได้  บริการRemote Service หรือการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล โดยลูกค้าไม่ต้องนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ ทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หน้าร้านซัมซุงแบรนด์ชอป 117 แห่ง ศูนย์บริการซ่อม 42 แห่ง จุด Drop-Off เพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งซ่อมกว่า 1,300 จุด ทั่วประเทศ และรถรับส่งสำหรับบริการ In Home Service อีกร่วม 100 คัน หลังจากโครงการความร่วมมือในปีที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซัมซุงจะผลิตช่างเทคนิคฝีมือดีออกสู่ตลาดแรงงานทั้งหมดกว่า 100 คน เพื่อส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Related Post

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้[NewsPlus] ณเดชน์ โต้!โป๊ปเสียบแอร์เอเชียไม่คิดเป็นการแย่งงาน ผอมลงเพราะลดน้ำหนักลงละครใหม่
บทความถัดไป[PR] จากภูมิภาคสู่ตลาดโลก เฟดเอ็กซ์เผยผลสำรวจธุรกิจ SME ในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวตามกระแสการค้าระหว่างประเทศ
กราฟิกดีไซน์สาวแสนติสท์ ชื่อจริงๆชื่อใหม่ ชื่อในโลกโซเชียลชื่อมามิ ชื่อทำเว็บชื่อหมูหัน .. ชอบชื่อไหนก็เรียกชื่อนั้นได้เลย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ^ - ^ ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบขีด ชอบเขียน ชอบอ่าน ไม่ชอบพูด .. ไม่ได้มีความรู้เรื่องทำเว็บมากนัก งานดีไซน์ก็เรื่อยๆตามประสาคนหัดทำ งานมาร์เก็ตติ้งก็ศึกษาเอาจากเว็บทั่วไป ขออภัยหากอะไรบางอย่างภายในเว็บดูขัดใจคุณ ขอโทษล่วงหน้านะคะ ------------------------------------------------------------- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและติดตาม เว็บไซต์นี้เสมอมา .. หมูหัน ขอสัญญาว่าจะทำข้อมูลดีๆให้ทุกท่านอ่าน และ จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น สู้ๆ !! (บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ลืมใส่เครดิตทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูล+เขียนขึ้นมาเองค่ะ) # หากท่านใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่ยินดีที่ทางเรานำข้อมูลของท่านมาลง สามารถ inbox เข้ามาเพื่อให้ หมูหัน ลบข้อมูลของท่านได้ทันที .. # ใครรีเควสคลิปไหน เรื่องย่อ บทละคร เนื้อเพลง รูปจากหนังดัง ซีรีย์ดัง ลิ้งก์โหลดเพลง โหลดหนัง ขำขัน สยองขวัญ ขอกันมาได้เลยค่าาา.. แอดมินหมูหันใจดี ขอมา เราจัดให้ !!!! Fanpage : https://www.facebook.com/moohundotcom ------------------------------------------------------------- ขอบคุณจากใจ i love u So Much !! ^ - ^

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.