แบ่งปัน

เจ้าของแบรนด์ผลไม้ฟรีซดราย THAYA คว้ารางวัลชนะเลิศแคมเปญ “Healthy Consumers & Wealthy Living “Photo Challenge 2018” บน Facebook Fanpage: Thaitrade Dot Com ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับบัตรโดยสารไปเปิดประสบการณ์ทางการค้าที่ประเทศสิงคโปร์จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)

คุณปิยะนาถ จารึกจรรยานาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.ที.อาร์.มัลติเทรด จำกัด แบรนด์ธยาน์ ผู้ชนะในแคมเปญนี้ได้เปิดเผยความรู้สึกกับทาง Thaitrade.com ถึงการเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้             และได้รับรางวัลว่า เธอเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกของกรมฯ และเห็นว่า Thaitrade.com เป็นเว็บไซต์ที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ และช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการส่งออก ทำให้สนใจและสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก รวมระยะเวลาในการเป็นสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com ประมาณ 3-5 ปี ประกอบกับการได้ร่วมกิจกรรมของกรมฯ มากมาย เช่น เข้าร่วมโครงการ S.O.Sและกิจกรรม Business Matching ในงานแสดงสินค้า THAIFEX เข้าร่วมการอบรมถ่ายภาพ พร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับ    คำบรรยายสินค้าให้ได้รับความน่าสนใจจากผู้ซื้อ เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าของเรา ซึ่งก็ได้นำความรู้จากการอบรมต่างๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวดภาพในกิจกรรมนี้

P1

คุณปิยะนาถ ได้เล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์ THAYA ว่าทางบ้านมีสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ อยู่ที่จังหวัดระยอง โดยในช่วง 5-10 ปีก่อน มีช่วงฤดูที่ผลไม้ล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ เลยคิดว่าต้องการจะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจที่บ้าน จึงมีความคิดที่ว่าอยากจะทำผลไม้อบแห้ง (ฟรีซดราย) เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ และเมื่อเธอได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Thaitrade.com ทำให้ได้รับโอกาสในการพบกับคู่ค้ารายใหม่ๆ       จากต่างประเทศ กล่าวคือทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วยนั่นเอง อีกทั้ง Thaitrade.com       มีส่วนช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอย่างมาก

นอกจากนี้ คุณปิยะนาถ ยังทิ้งท้ายฝากถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่า ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเกิดขึ้นจากคุณภาพของสินค้า ความซื่อตรง ความรวดเร็วและการบริการอย่างเต็มใจ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า       โดยยึดหลักของ Quality & Service อีกทั้งเธอยังอยากให้ผู้ประกอบการเข้ามาเป็นสมาชิกกับทาง Thaitrade.com เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาสและขยายตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถส่งได้ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศได้ ที่สำคัญยังทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักไปยังผู้ประกอบการทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและอยากมีธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมไปถึงเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ สามารถร่วมสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์Thaitrade.com เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaitrade.com, www.facebook.com/ThaiTradedotcom, อีเมล์ [email protected].comหรือโทรศัพท์ 1169

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.