แบ่งปัน
  • อีริคสันเปิดตัวโซลูชั่นส์ใหม่มากมายเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการในประเทศไทยสามารถพัฒนาจากระบบ 4G ไปสู่ระบบ 5G
  • แนะนำ “Street Macro” ผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุรุ่นใหม่จากอีริคสันที่ตอบโจทย์ผู้ให้บริการที่มีข้อจำกัดในการหาสถานที่ตั้งสถานีฐานในเขตเมือง
  • 5G และ IoT (Internet of Things) จะส่งเสริมผู้ให้บริการในประเทศไทยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน พร้อมเร่งเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ดิจิทัล ไทยแลนด์

กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2561) – อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดตัวโซลูชั่นส์เครือข่ายรูปแบบใหม่ในงาน “Do Zone” ของอีริคสัน ประเทศไทย ซึ่งมุ่งนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากงานMobile World Congress 2018 ในวันนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ชม Street Macro ผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุรุ่นใหม่

หนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญคือ Street Macro” โซลูชั่นส์เครือข่ายรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ให้บริการที่ต้องการเติบโตในเขตเมืองที่มีตำแหน่งที่ตั้งสถานีฐานที่จำกัด นอกจากนี้ อีริคสันยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุรุ่นใหม่ที่สนับสนุนเทคโนโลยี Massive MIMO ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนถ่ายจาก 4G ไปสู่ 5G เพิ่มศักยภาพความจุรองรับการใช้งานของเครือข่ายและลดความซับซ้อนสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง

อีริคสันเปิดตัว 5G แพลทฟอร์มครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พร้อมขยายต่อยอดเพิ่มเติมในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ประกอบไปด้วย 5G Core, Radio และ transport portfolios พร้อมด้วยระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและธุรกิจ (OSS/BSS) การบริการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย

อีริคสันเปิดตัวซอฟต์แวร์เพื่อการพาณิชย์ โครงสร้างเครือข่ายวิทยุ (RAN) สำหรับเทคโนโลยี 5G ตามมาตรฐาน 3GPP 5G New Radio (NR) ที่ได้รับการอนุมัติเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้ โดยซอฟต์แวร์นี้จะช่วยเติมเต็มให้กับผลิตภัณฑ์เบสแบนด์และผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุ 5G ของอีริคสันที่ได้เปิดตัวไปแล้ว ดังนั้น Radio System ของอีริคสันทั้งหมดที่ถูกติดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  จะสามารถรองรับ 5G NR ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่งจะตอบสนองต่อปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและรองรับการเข้าถึงเนื้อหามัลติมีเดีย อย่างวีดีโอสตรีมมิ่ง 4K/8K, Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ และคุณนาดีน อัลเลน

ผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ของอีริคสันเกี่ยวกับเครือข่ายเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (enhanced mobile broadband) พบว่าวิวัฒนาการสู่ 5G จะช่วยลดต้นทุนต่อกิกะไบต์ให้น้อยลงถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับ 4G ในปัจจุบัน  เพื่อช่วยให้ผู้บริการสามารถสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจจากการประยุกต์การใช้งานจากเทคโนโลยี 5G อีริคสันได้ขยายความสามารถของระบบเครือข่ายหลัก (Core Network) ให้รองรับ 5G NR รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้วยโซลูชั่นส์ Distributed Cloud

จาก รายงาน 5G Business Potential ของอีริคสัน พบว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยจะสามารถเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นถึง 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ภายในปี พ.ศ.2569  โดยการพลิกโฉมสู่ระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ยานยนต์ และการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G และ IoT โดยอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมด้านพลังงานและสาธารณูปโภค จะเป็นภาคส่วนที่ผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้จาก 5G ได้มากที่สุด

คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวเปิดงาน

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา อีริคสันยังเปิดเผย รายงานผลกระทบของ 5G ต่ออุตสาหกรรม โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ 5G จากบริษัทมากกว่า 900 แห่งและพนักงานมากกว่า 1,000 คนใน 10 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน รายงานระบุว่า อุตสาหกรรมต่างๆ จะเริ่มทดสอบการใช้งาน 5G ในต้นปีนี้ หลังจากนั้นจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมากกว่า   70 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในกระบวนการผลิตภายในปี พ.ศ. 2564 โดยอุตสาหกรรมที่จะเริ่มนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2563 คือ ภาคการผลิต พลังงานและสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และการบริการทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการในประเทศไทยจะยกระดับสู่ 5G โดยหวังผลเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกตลาดเป็นเจ้าแรก

นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

(คุณนาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด)

นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผู้ให้บริการในปัจจุบันกำลังมองหาวิธีเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานของเครือข่ายของตนโดยเฉพาะในเขตเมือง Street Macro ของอีริคสันจะช่วยเติมเต็มการรองรับของเครือข่ายเพื่อยกระดับศักยภาพ ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้ การผสมผสานของผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุที่เปิดตัวมาใหม่ ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุระบบ 4G ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งถูกใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันจะช่วยให้ผู้ให้บริการในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านจาก 4G สู่ 5G ได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ด้วยแพลทฟอร์ม 5G ของเรา ผู้ให้บริการจะมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ใหม่ ๆ จากผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม”

“5G และ IoT คือพื้นฐานที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดิจิทัล ไทยแลนด์ เราเชื่อว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยและรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อมองหาโอกาสและเข้าถึงศักยภาพจากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มที่ อีริคสันอยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนผู้ให้บริการและรัฐบาลบนเส้นทางที่มุ่งสู่ 5G เพราะเรากำลังสร้างระบบนิเวศ 5G ระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งและมีผลิตภัณฑ์ 5G ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว” นาดีน อัลเลนกล่าว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ชม Street Macro ผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุรุ่นใหม่

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ชม Street Macro ผลิตภัณฑ์เครือข่ายรับส่งสัญญาณวิทยุรุ่นใหม่ในงาน Do Zone ของอิริคสัน ประเทศไทย)

image009

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทดสอบการใช้งานจริงของ Internet of Skills การสื่อสารทางไกลตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทางไกลในงาน Do Zone ของอิริคสัน ประเทศไทย)

เทคโนโลยี AR และ VR

การทำเหมืองแร่แบบเรียลลิตี้ ด้วยเทคโนโลยี AR และ VR _02

การทำเหมืองแร่แบบเรียลลิตี้ ด้วยเทคโนโลยี AR และ VR _01

อีริคสัน เปิดตัวโซลูชั่นส์เครือข่ายรูปแบบใหม่ในงาน “Do Zone” ของอีริคสัน ประเทศไทย ซึ่งมุ่งนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากงาน Mobile World Congress 2018

Related Post

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้[PR] ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ไทเชฟออกบูธงานไทยเฟค 2018
บทความถัดไป[PR] ข่าวประชาสัมพันธ์ ลำไยไทยบูม ขายตลาดออนไลน์ส่งตรงผู้บริโภคจีนเพิ่มขึ้นเท่าตัว
กราฟิกดีไซน์สาวแสนติสท์ ชื่อจริงๆชื่อใหม่ ชื่อในโลกโซเชียลชื่อมามิ ชื่อทำเว็บชื่อหมูหัน .. ชอบชื่อไหนก็เรียกชื่อนั้นได้เลย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ^ - ^ ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบขีด ชอบเขียน ชอบอ่าน ไม่ชอบพูด .. ไม่ได้มีความรู้เรื่องทำเว็บมากนัก งานดีไซน์ก็เรื่อยๆตามประสาคนหัดทำ งานมาร์เก็ตติ้งก็ศึกษาเอาจากเว็บทั่วไป ขออภัยหากอะไรบางอย่างภายในเว็บดูขัดใจคุณ ขอโทษล่วงหน้านะคะ ------------------------------------------------------------- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและติดตาม เว็บไซต์นี้เสมอมา .. หมูหัน ขอสัญญาว่าจะทำข้อมูลดีๆให้ทุกท่านอ่าน และ จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น สู้ๆ !! (บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ลืมใส่เครดิตทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูล+เขียนขึ้นมาเองค่ะ) # หากท่านใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่ยินดีที่ทางเรานำข้อมูลของท่านมาลง สามารถ inbox เข้ามาเพื่อให้ หมูหัน ลบข้อมูลของท่านได้ทันที .. # ใครรีเควสคลิปไหน เรื่องย่อ บทละคร เนื้อเพลง รูปจากหนังดัง ซีรีย์ดัง ลิ้งก์โหลดเพลง โหลดหนัง ขำขัน สยองขวัญ ขอกันมาได้เลยค่าาา.. แอดมินหมูหันใจดี ขอมา เราจัดให้ !!!! Fanpage : https://www.facebook.com/moohundotcom ------------------------------------------------------------- ขอบคุณจากใจ i love u So Much !! ^ - ^

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.