แบ่งปัน

นายจตุโชค จันทรภูมี (ขวาสุด) ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด พร้อมทีมงานจัดกิจกรรมเดินสายจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษสัญจร” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ “ปฏิวัติทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญา” ให้แก่เกษตรกร ในการ ลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษ ยาฆ่าแมลง และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พร้อมแนะและสาธิตเทคนิคการทำการเกษตรปลอดสารพิษ เช่น การหมักจุลินทรีย์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นโดยไม่ต้องหาซื้อ การเพาะเห็ดแบบปลอดสารพิษ รวมถึงแนะนำจุลินทรีย์ชีวภาพสายพันธุ์ไทย เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยทดแทนการใช้สารพิษ ณ ตลาดผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

3

2

5

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.