แบ่งปัน

Mastercard Smart City Booth

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)– นางสาวณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด นายโดนัล ออง ผู้จัดการประจำประเทศไทยแลเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด นายเบนจามิน กิลบี รองประธานอาวุโส ด้านการชำระเงินดิจิทัลและห้องแล็บทางการเงิน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ด

 

กรุงเทพฯ (22 มีนาคม 2561) – มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินระดับโลก ร่วมจัดแสดงบูธภายในงาน บางกอก ฟินเทค แฟร์ 2018 (Bangkok Fin Tech Fair 2018) งานแสดงเทคโนโลยีด้านการเงินที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในบูธมาสเตอร์การ์ด“มาสเตอร์การ์ด สมาร์ท ซิตี้” นำเสนอคอนเซปของเมืองที่มีระบบเชื่อมต่อถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนได้รับประโยชน์จากระบบต่างๆ เหล่านั้น โดยสมาร์ท ซิตี้ ถือเป็นการจัดการเมืองในยุคที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ มาสเตอร์การ์ดคาดว่า เมืองส่วนใหญ่ทั่วโลกจะขยายตัวเป็นมหานคร จากการที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 54 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในประเทศไทย มาสเตอร์การ์ดเห็นว่า สมาร์ท ซิตี้ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลซึ่งมุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมไร้เงินสด

มร. เบนจามิน กิลบี รองประธานอาวุโส ด้านการชำระเงินดิจิทัลและห้องแล็บทางการเงิน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ด ซึ่งเข้าร่วมการสัมนากับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่างๆและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีทางการเงินอื่นๆ ในงานบางกอก ฟินเทค แฟร์ 2018 ในหัวข้อ The Importance of Common Standard and Interoperability to make cities connected กล่าวว่า “การวางมาตรฐานกลางร่วมกันจะเป็นกุญแจสำคัญของการเป็นสมาร์ท ซิตี้ เช่น กรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทยสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”

มร. โดนัลด์ ออง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด ให้ความเห็นว่า “ขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดระบบการเงินที่พัฒนายิ่งขึ้น สมาร์ท ซิตี้ จึงเป็นก้าวต่อไปในความร่วมมือที่มาสเตอร์การ์ดพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน โดยที่ผ่านมา มาสเตอร์การ์ดได้ร่วมมือกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในเมือง ช่วยให้เมืองสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการและมีข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจความต้องการและความจำเป็นของผู้อยู่อาศัยในเมืองและผู้ที่มาเยือนได้ดีขึ้น”

“ที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายต่างๆ ของรัฐ ในความพยายามวางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ การเปิดตัว “พร้อมเพย์” (PromptPay) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้แล้วถึง 39.3 ล้านราย1โดยผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมองหาเทคโนโลยีและความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน เศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งสังคมไร้เงินสดครอบคลุมคนในวงกว้างขึ้น ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย” มร.โดนัลด์ กล่าว

มาสเตอร์การ์ดทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจในเมืองต่างๆ กว่า 100 เมือง ทั่วโลกเพื่อพัฒนาเป็น “สมาร์ทซิตี้” โดยความร่วมมือที่มีขึ้นในเมืองต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ ซิดนีย์ ลอนดอน นิวยอร์ก ได้นำนวัตกรรมแบบ contactless และการชำระเงินผ่านมือถือ (Mobile Payment) เข้าไปมีส่วนช่วยระบบคมนาคมขนส่งของเมืองต่างๆ เหล่านั้น มาสเตอร์การ์ดยังทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลทางการเงิน (digital financial identity) โดยเปิดโอกาสให้ประชากรจำนวนมากของประเทศที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินได้ รวมถึง สมาร์ท ไอดี การ์ด (Smart ID Card) ที่ทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นหลากหลายเช่น การจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเอนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการจ่ายเงินและไม่ใช่การจ่ายเงิน รวมถึง การรับสวัสดิการทางสังคมและค่าขนส่งมวลชนสาธารณะ

มาสเตอร์การ์ดมุ่งมั่นสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดตัวมาตรฐาน QR Code ซึ่งสามารถรองรับการทำงานร่วมกันระดับโลกเพื่อให้ร้านค้าและผู้บริโภคชาวไทยสามารถซื้อขายและจับจ่ายใช้สอยในระบบอีเปย์เมนท์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเปิดตัว “พร้อมการ์ด เดบิต มาสเตอร์การ์ด” (PromptCard Debit Mastercard) ซึ่งเป็นบัตรเดบิตเพื่อการทำธุรกรรมและซื้อสินค้าร่วมกับ National ITMX เพื่อสนับสนุนนโยบายการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลในปีเดียวกันอีกด้วย

ในงาน Bangkok Fin Tech Fair 2018 มาสเตอร์การ์ดนำเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างมาสเตอร์การ์ดกับเมืองต่างๆ ในแนวทางหลักๆ ได้แก่

×        ระบบขนส่งสาธารณะ (Transit) – มาสเตอร์การ์ดทำให้ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะสามารถชำระเงินด้วยการแตะบัตรเพียงครั้งเดียวทำให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกและยังลดต้นทุนในการให้บริการขนส่งสำหรับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

×        การจับจ่ายใช้สอยประจำวัน (Everyday Life) – มาสเตอร์การ์ดได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการนำเทคโนโลยี เช่น มาตรฐาน QR code ที่ทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสามารถทำการค้าระหว่างกันผ่านช่องทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีแพลทฟอร์มการใช้งานบัตรที่แตกต่างกันก็ตาม

×        การดำเนินธุรกิจแบบ B2B – มาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่มี ควบคู่ไปกับนวัตกรรมการชำระเงิน เพื่อสร้างผลกำไรให้สูงขึ้น ชี้ให้เห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มการเติบโตในธุรกิจออนไลน์

# # # # #

 image006

 

ข้อมูลจำเพาะ “มาสเตอร์การ์ดร่วมสร้างสมาร์ท ซิตี้ ทั่วโลก

 

เมืองต่างๆ ในโลกกำลังจะกลายเป็นมหานครขนาดใหญ่มากขึ้น จากการที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมร้อยละ 54 เป็นเกือบร้อยละ 701

ด้วยข้อจำกัดทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาแต่เดิม ประกอบกับงบประมาณที่มีจำกัด รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงต้องเผชิญความท้าทายในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชากร ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย การคมนาคม การจัดหาแหล่งพลังงานที่มีความเสถียร น้ำดื่มที่สะอาด และการเข้าถึงบริการด้านการเงินตามความเหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อยู่อาศัยในมหานครจะต้องเข้าบริการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่เติบโตและเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตได้ด้วย

สำหรับมาสเตอร์การ์ดแล้ว แนวความคิดเกี่ยวกับ “สมาร์ท ซิตี้” หมายถึงการทำให้เมืองต่างๆ มีระบบเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ ‘สมาร์ท ซิตี้’ ยังหมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอีกด้วย

มาสเตอร์การ์ด ได้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ในหลายประเทศทั่วโลก โดยวิสัยทัศน์ของมาสเตอร์การ์ดมุ่งที่จะสร้างเมืองคุณภาพสำหรับอนาคตใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

×        ความท้าทาย ร้อยละ 65 ของรูปแบบการชำระค่าบริการขนส่งมวลชนสาธารณะในมหานครเป็นการชำระด้วยเงินสด ซึ่งทำให้ผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวก เกิดความคับคั่งและเสียเวลา ในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งก็มีต้นทุนสูง

×        การแก้ไขปัญหา มาสเตอร์การ์ดร่วมมือกับเมืองต่างๆ กว่า 100 เมือง เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก สิงคโปร์ ซิดนีย์ เม็กซิโกซิตี้ และอีกหลายๆ เมือง เพื่อนำระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัส (contactless) และชำระเงินด้วยการแตะบัตรเพียงครั้งเดียวมาใช้

×        กรณีศึกษา มาสเตอร์การ์ดร่วมมือกับองค์การขนส่งทางบก (LTA) ของสิงคโปร์ เพื่อเปิดตัวระบบ ABT หรือ Account Based Ticketing เพื่อใช้ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในสิงคโปร์ ผู้โดยสารสามารถใช้ระบบไร้สัมผัสของบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดในการชำระค่าบริการ หลังจากเปิดตัวบัตร ABT ปัจจุบัน

 

ผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนกว่า 1 แสนคนในสิงคโปร์ที่ใช้มาสเตอร์การ์ดคอนแทคเลสเพื่อเดินทางกว่า 60,000 เที่ยวต่อวัน โดยไม่ต้องเข้าคิวยาวเพื่อซื้อบัตรหรือเพื่อเติมเงินบัตรอีกต่อไป

  1. การสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัล

×    ความท้าทาย ประชากรในวัยผู้ใหญ่มากกว่าสองพันล้านคนทั่วโลกไม่มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินใดๆ ทำให้ขาดโอกาสในการลงทุนสำหรับอนาคต

×        การแก้ไขปัญหา ทำให้ระบบการจ่ายค่าแรง หรือการรับสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐผ่านระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิคส์ ประชากรของเมืองนั้นๆ จะสามารถสร้างอัตลักษณ์ด้านการเงินของตนเองได้ ไม่ว่าจะโดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเอนกประสงค์อื่นๆ ทำให้ประชาชนที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถรับเงินที่โอนมาหรือจ่ายเงินได้

×        กรณีศึกษา สาธารณรัฐทาทัสถาน (Tatarstan) ในสหพันธรัฐรัสเซียได้เปิดการใช้งานบัตรเอนกประสงค์ซึ่งสามารถทำบริการได้มากถึง 16 รายการ ทั้งด้านธุรกรรมการชำระเงิน และไม่ใช่การชำระเงิน รวมถึงการรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือและการเดินทางโดยขนส่งมวลชนภายในเมือง

  1. การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

×        ความท้าทาย ในหลายภูมิภาคทั่วโลก พบว่าธุรกิจขนาดเล็กมีจำนวนมากถึงร้อยละ 90 ของธุรกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ ยังไม่สามารถรับการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เงินสดหมุนเวียนสูญหาย

×    การแก้ไขปัญหา มาสเตอร์การ์ดช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กสามารถรับการชำระเงินด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้ โดยตั้งเป้าหมายให้ร้านค้าขนาดย่อมและผู้ประกอบการจำนวน 40 ล้านคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในปี พ.ศ. 2563

×        กรณีศึกษา มาสเตอร์การ์ดได้เปิดตัว QR Code มาตรฐานไปแล้วในประเทศอินเดียและประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กของทั้งสองประเทศสามารถซื้อขายและจับจ่ายใช้สอยในระบบอีเปย์เมนท์ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย

  1. การวางแผนเมืองโดยนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

×    ความท้าทาย ในหลายๆ เมืองทั่วโลกยังมีข้อจำกัดในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเรียลไทม์ (Real-time)

×        การแก้ไขปัญหา ระบบการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลในแต่ละเมือง สามารถให้ข้อมูลที่ทำให้รัฐบาลเข้าใจความต้องการของพลเมืองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่พลเมือง

×        กรณีศึกษา ในชิคาโก มาสเตอร์การ์ด ได้ทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์ และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยคาดการณ์ปริมาณความต้องการจำนวนเที่ยวเดินทางและจำนวนบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยครอบคลุมทั่วทั้งเมือง ซึ่งช่วยผู้ให้บริการสามารถปรับการให้บริการและจำนวนเที่ยวบริการให้สอดคล้องในแบบเรียลไทม์

RelatedPost

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้[PR] ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ มอบโล่ขอบคุณ สยามบานาน่า
บทความถัดไป[PR] ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ชบาปันรอยยิ้ม ให้น้องอิ่มสุขภาพดี
กราฟิกดีไซน์สาวแสนติสท์ ชื่อจริงๆชื่อใหม่ ชื่อในโลกโซเชียลชื่อมามิ ชื่อทำเว็บชื่อหมูหัน .. ชอบชื่อไหนก็เรียกชื่อนั้นได้เลย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ^ - ^ ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบขีด ชอบเขียน ชอบอ่าน ไม่ชอบพูด .. ไม่ได้มีความรู้เรื่องทำเว็บมากนัก งานดีไซน์ก็เรื่อยๆตามประสาคนหัดทำ งานมาร์เก็ตติ้งก็ศึกษาเอาจากเว็บทั่วไป ขออภัยหากอะไรบางอย่างภายในเว็บดูขัดใจคุณ ขอโทษล่วงหน้านะคะ ------------------------------------------------------------- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและติดตาม เว็บไซต์นี้เสมอมา .. หมูหัน ขอสัญญาว่าจะทำข้อมูลดีๆให้ทุกท่านอ่าน และ จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น สู้ๆ !! (บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ลืมใส่เครดิตทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูล+เขียนขึ้นมาเองค่ะ) # หากท่านใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่ยินดีที่ทางเรานำข้อมูลของท่านมาลง สามารถ inbox เข้ามาเพื่อให้ หมูหัน ลบข้อมูลของท่านได้ทันที .. # ใครรีเควสคลิปไหน เรื่องย่อ บทละคร เนื้อเพลง รูปจากหนังดัง ซีรีย์ดัง ลิ้งก์โหลดเพลง โหลดหนัง ขำขัน สยองขวัญ ขอกันมาได้เลยค่าาา.. แอดมินหมูหันใจดี ขอมา เราจัดให้ !!!! Fanpage : https://www.facebook.com/moohundotcom ------------------------------------------------------------- ขอบคุณจากใจ i love u So Much !! ^ - ^

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.