แบ่งปัน

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย มอบโล่ให้แก่คุณพลอยไพลิน ศรีเฉลิม บริษัท ทริปเปิ้ล เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เจ้าของขนมแบรนด์สยามบานาน่า เพื่อขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวิชาConsult Simulator By Siam Banana แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ รุ่น 11 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์

Photo1

1

2

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.