แบ่งปัน

 นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ : Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)” เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านการเจรจาธุรกิจร่วมกับ e-Marketplace ต่างชาติ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สนามบินน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำด้าน e-Commerce ร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

P1.4

รายชื่อบุคคลในภาพ

(จากซ้าย)

  1. คุณต่อเกียรติ เทศน์ธรรม ผู้บริหารงานฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แคนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด
  2. คุณมัญชุตา สนุกพงศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
    อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  3. คุณศิลัดดา ทับปิ่นทอง ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีเบย์ มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด
  4. (ประธานในพิธี) นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  5. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์
  6. นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  7. นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.