แบ่งปัน

นางสาวนริศรา กุลปิยะวาจา (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้แบรนด์ ชบา (CHABAA) ที่ส่งออกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ตราชบา และเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ

1

2

3

Photo-4

4

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.