แบ่งปัน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดก.สาธารณสุข และโฆษกก.สาธารณสุขกล่าวว่า ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศปีละกว่า 3.4 ล้านคน และพบว่าร้อยละ 55 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศกำลังพัฒนาจะเกิดปัญหาสุขภาพ โดยร้อยละ 8 มีปัญหาสุขภาพต้องพบแพทย์และประมาณ 1 ใน 100,000 คนเสียชีวิต ทั้ง ๆ ที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจและการเตรียมตัวที่ดีพอ

1020830-img.sdcu80.24e8g

สาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง เกิดได้จากสุขภาพของผู้เดินทางได้แก่ วัย โรคประจำตัว พฤติกรรมการเดินทางได้แก่ กิจกรรม ที่พัก สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ที่มีโรคประจำถิ่น ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ความสะอาดและระบบสุขาภิบาล การบริการทางการแพทย์ การป้องกันควบคุมโรครวมทั้งอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้

1020830-img.sdcu80.14ifp

ทั้งนี้ก่อนเดินทางควรหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่นสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศในการเตรียมความพร้อม ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมาก่อน การตั้งครรภ์ ภูมิแพ้ต่าง ๆ ประวัติการใช้ยา และวัคซีนที่ควรได้รับเพื่อป้องกันโรคก่อนเดินทาง และควรเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรงก่อนเดินทาง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นไข้หวัด หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ ดื่มสุรา

1020830-img.sdcu80.1lyeh

นอกจากนี้ไม่ควรเดินทางขณะป่วย  ระหว่างท่องเที่ยวควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นเสมอโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหนาวมาก ๆ ควรสวมเสื้อผ้าหนา ๆ สวมถุงมือถุงเท้าสวมหมวก ไม่ควรดื่มสุราแก้หนาว เนื่องจากระยะแรกจะทำให้ร่างกายร้อนวูบวาบเกิดจากหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว ความร้อนจะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง

หากดื่มสุราในปริมาณมาก ฤทธิ์แอลกอฮอล์จะกดประสาทส่วนกลางทำให้เมา อาจหลับโดยไม่รู้ตัว และถ้ามีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ เป็นเวลานานอาจเสียชีวิตได้เช่นกัน ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาประจำตัว เอกสารการแพทย์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยเสมอ

 

ขอบคุณที่มา:http://www.thaiquote.org/content/11216

RelatedPost

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.